MUSTANG
88 MIN
Deniz Gamze Ergüven, Francia-Turquía, estreada en España en 2015

Tras un inocente xogo na praia xunto aos seus compañeiros de clase ao comezo do verán, a vida de cinco xoves irmás orfas dun pequeno pobo turco cambia radicalmente. Desgustados pola suposta inmoralidade no comportamento das mozas, a súa avoa e o seu tío deciden tomar medidas que garantan a virxindade e pureza das cinco irmás, así como precipitalas cara ao seu destino de futuras esposas.
   

 

 

 

1
1

EL CORO

2

HERMANOS DEL VIENTO

3

WONDER

 


1
3

MUSTANG

 

3

EL PROFESOR DE VIOLÍN

3

GOODBYE BERLÍN