Actividades para o alumnado

Os nenos e nenas de hoxe en día están constantemente rodeados de estímulos e informacións que dificultan a atención e a concentración. Habitualmente, os que máis chaman a atención son aqueles que nada teñen que ver coa escola. Así pois, hai que conseguir que os estudantes se sintan interesados polos contidos académicos.

CONSTRUÍNDO A TÚA IDENTIDADE