Aqui son as nosas presentacións do PROGRAMA CINENSINO. Esperemos que foi unha gran axuda.

Presentación do programa

O programa de Educación en Valores para a prevención do consumo de alcohol e outros trastornos adictivos e comportamentais no eido escolar a través dos medios audiovisuais e as TIC “CINENSINO” englóbase dentro do contexto de Educación para a Saúde e pretende ser un instrumento complementario nesta área e dentro do actual sistema educativo.  Leer mais..

Obxetivos do Programa

Aínda que o fin último que pretende todo programa é o de previr a aparición de problemas relacionados coas condutas de abuso e os trastornos adictivos entre os destinatarios do mesmo, isto perséguese mediante a secuenciación doutros obxectivos que se estenden dende un ámbito máis xeral a outro máis concreto. Leer mais

DESTINATARIOS

O programa de Educación en Valores “CINENSINO” englóbase dentro do tipo de prevención denominada universal e vai dirixido a poboación escolarizada dos 2º e 3º ciclos da EP e 1º ciclo da ESO con idades comprendidas entre os 8 e 14 anos. Leer mais

ESTRUTURA DO PROGRAMA

O programa se estrutura arredor dos tres obxectivos xerais que articulan as 3 unidades didácticas, cadanseu obxectivo desenvolve unha serie de contidos a través de diferentes ámbitos de intervención. Leer mais

INSCRICIÓNS DOS CENTROS

Click aqui

CURSO DE FORMACIÓN

O uso das novas tecnoloxías da información e as comunicacións, a través da internet, fai posible non só o acceso ás páxinas web, que nos serven de medios de traballo senón a unha inmensa fonte de información coa que tamén podemos ampliar diversos aspectos dos contidos e materiais do curso. Leer mais

PROGRAMACION do CURSO

Click aqui

PUBLICACIÓNS

Click aqui

ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO

Os nenos e nenas de hoxe en día están constantemente rodeados de estímulos e informacións que dificultan a atención e a concentración. Leer mais.